Header background image

Work with us

“Alone we can’t do much, together we can do more”

We’re currently looking for:

Praktikplats med Sverigeprogrammet

Är du nyfiken över hur begreppet ’fred’ kan förstås i ett samhälle som traditionellt setts som fredligt? Vill du veta hur det är att jobba för ett internationellt fredsinstitut med fokus på…

Learn more about this role