Publications & reports

Vi och dem? Om trygghet, tillit, och inkludering i Sverige

Sedan Life & Peace Institute (LPI) först började arbeta i Sverige 2018 genom vårt Peacefinders-projekt har vi försökt att fördjupa vår förståelse av det svenska samhället på olika sätt. Genom möten med unga, med samarbetspartners och med andra i samhället har vi uppfattat ett behov av att prata mer om fred i Sverige. Den här publikationen har kommit till som ett svar på det vi såg och hörde och genom en vilja att titta närmare på fred i Sverige. Vi har valt att titta på tre teman (trygghet, tillit och inkludering) genom tre olika analytiska ramverk: positiv fred, Agenda 2030, och social sammanhållning.

Publication details
Date
Type
Publication
Country/Region
Sweden
Download

Frågan vi genom denna publikation försöker besvara är: Hur påverkar trygghet, tillit och inkludering den positiva freden i Sverige? Vi ser indikationer på att det finns utmaningar för tryggheten, tilliten, och inkluderingen i Sverige – som särskilt varierar från grupp till grupp.

Publikationen är ett första försök att förstå hur vi kan prata om fred i ett land som Sverige.