Publications & reports

Lyssna – nu pratar vi: unga i Stockholm om trygghet, tillit, och inkludering

Lyssna – nu pratar vi växte fram ur en önskan från Life & Peace Institute (LPI) att lyssna på unga människors upplevelser av trygghet, tillit och inkludering. Denna önskan växte fram medan vi skrev Vi och dem? Om trygghet, tillit och inkludering i Sverige (2021) som också tar upp dessa teman.

Publication details
Date
Type
Publication
Country/Region
Sweden
Download

Lyssna – nu pratar vi är resultatet av en ungdomsdriven process som pågick under 2021 där fyra unga kvinnor var med och utformade studien och tre av de unga kvinnorna intervjuade 12 andra unga från olika delar av Stockholm kring deras upplevelser av trygghet, tillit och inkludering.

LPI:s förhoppning har varit att sätta ungas berättelser i fokus och att skapa en plattform för deras röster att höras.