Publications & reports

Att motverka våldsbejakande extremism: Policyrekommendationer 2020

I oktober 2020 så anordnade Life & Peace Institute (LPI) tillsammans med Operation 1325 en workshop för unga i Stockholm kring våldsbejakande extremism. Syftet med workshopen, som var en del av en pågående FN-process, var att låta unga i Stockholm dela sina tankar kring orsakerna till våldsbejakande extremism samt vad de tycker behöver göras för att motverka detta. Denna publikation sammanställer de rekommendationer som de unga deltagarna tog fram under workshopen i oktober.

Publication details
Date
Type
Publication
Download