Author

Alma Estrada, Project officer

Möt Life & Peace Institutes nya ordförande – Eva Christina Nilsson

Sommaren 2023 tar Eva Christina Nilsson över som första kvinnliga styrelseordförande i Life & Peace Institute (LPI), nästan 40 års historia. Vi träffade Eva Christina för att höra vem hon är, vad hon brinner för och hur hon ser på organisationens framtid.

By Alma Estrada
Meet Life & Peace Institute’s new president – Eva Christina Nilsson

In the summer of 2023, Eva Christina Nilsson will take over as the first female president of Life & Peace Institute’s (LPI) board of directors. We met with Eva Christina to hear who she is, what she is passionate about, and how she sees the future of the organization. The interview has been edited for clarity and brevity.

By Alma Estrada